+ IMPACT

– EMISSION

= samen meer energie groei toekomst

LIVE DASHBOARD laden ... laden ... GEPRODUCEERD IN DE AFGELOPEN 30 DAGEN Waterstof de afgelopen 7 dagen

Samen versnellen

Een collectief van lokale bedrijven en instellingen bundelen hun krachten om de energietransitie te versnellen door samen te werken aan het project GROHW. De deelnemende partijen zijn voorloper in eigen branche en delen hun kennis en ervaring in dit project. Samen bouwen wij aan de energietransitie met groene waterstof als belangrijkste bouwsteen. GROHW staat voor GReen Oxygen, Hydrogen and Wasteheat.

Wat is
waterstof
eigenlijk?

Onze ambitie.

Met dit consortium ontwikkelen we het meest optimale systeem voor de gehele waterstofketen op lokale schaal: van productie tot en met benutting. De centrale vraag die wij beantwoorden luidt ‘Hoe kunnen we met groene waterstof productie overbelasting van het net voorkomen, zodat we op korte termijn lokaal en betaalbaar kunnen blijven verduurzamen? Om deze vraag te kunnen beantwoorden wordt naast de productie van waterstof ook gekeken naar de benutting van zuurstof, warmte en hoe we het lokale net positief kunnen ondersteunen.

Daarnaast ontwikkelen we een digitaal handelsplatform, waar we de energiestromen slim aansturen en onderling verrekenen. Het lokale groene waterstofknooppunt dient dus meerdere doelen:

  • Het produceren van groene waterstof op lokale schaal;
  • Het direct benutten van lokale duurzame energie om de congestie op het net te verminderen;
  • Gebruik maken van de bijproducten van elektrolyse: zuurstof en warmte;
  • Het ontwikkelen van een digitaal handelsplatform.

Wat we gaan doen.

Op dit moment is de stad Deventer de pilotlocatie, maar dit is slechts het begin van GROHW. Uiteindelijk doel is het maken van een blauwdruk, die toepasbaar is in soortgelijke gebieden in de hele wereld. Dit betekent dat we zullen proberen om lessen te trekken uit de ontwikkeling van het Deventer project en onze bevindingen evalueren en vertalen naar een standaard methodologie: de blauwdruk.

Fase 1: Verkenning & Ontwerp is afgerond. Benieuwd naar de rapportage?

Partners

En de ondersteuning van:

Het plan

GROHW gaat over waterstofproductie, opslag en benutting. Dit betekent dat er nogal wat variabelen in het project zitten om dit efficiënt op elkaar aan te sluiten. Daarnaast kun je het systeem ook inrichten afhankelijk van voorkeur door bijvoorbeeld alles zo goedkoop of duurzaam mogelijk te maken. Dit betekent dat er heel veel mogelijkheden zijn om tot een gewichtig of draagbaar systeem te komen.

Fase 1: Verkenning & Ontwerp 

Fase 3
Realisatie Commercieel 

Samen dragen we bij aan de verspreiding
van de energietransitie op de korte termijn.

Waarom GROHW het startpunt is hiervoor…

Met het oplossen van netcongestieproblematiek maken we een blauwdruk zodat dit project ook op andere plekken met gelijke problemen kan worden toegepast.

Mede mogelijk gemaakt door: