+ IMPACT

– UITSTOOT

= samen meer energie groei toekomst

Samen versnellen

Een collectief van 10 lokale bedrijven en instellingen bundelen hun krachten om de energietransitie te versnellen door samen te werken aan het project GROHW. De deelnemende partijen zijn voorloper in eigen branche en delen hun kennis en ervaring in dit project. Samen bouwen wij aan de energietransitie met groene waterstof als belangrijkste bouwsteen. GROHW staat voor GReen Oxygen, Hydrogen and Wasteheat.

Wat is
waterstof
eigenlijk?

Onze ambitie.

Met dit consortium ontwikkelen we het meest optimale systeem voor de gehele waterstofketen op lokale schaal: van productie tot en met benutting. De centrale vraag die wij beantwoorden luidt ‘Hoe kunnen we met groene waterstof productie overbelasting van het net voorkomen, zodat we op korte termijn lokaal en betaalbaar kunnen blijven verduurzamen? Om deze vraag te kunnen beantwoorden wordt naast de productie van waterstof ook gekeken naar de benutting van zuurstof, warmte en hoe we het lokale net positief kunnen ondersteunen.

Daarnaast ontwikkelen we een digitaal handelsplatform, waar de we energiestromen slim aansturen en onderling verrekenen. De lokale groene waterstofknooppunt dient dus meerdere doelen:

  • Het produceren van groene waterstof op lokale schaal;
  • Het direct benutten van lokale duurzame energie om de congestie op het net te verminderen;
  • Gebruik maken van de bijproducten van elektrolyse: zuurstof en warmte;
  • Het ontwikkelen van een digitaal handelsplatform.

Wat we gaan doen.

Op dit moment is de stad Deventer de pilotlocatie, maar dit is slechts het begin van GROHW. Uiteindelijk doel is het maken van een blauwdruk, die toepasbaar is in soortgelijke gebieden in heel de wereld. Dit betekent dat we zullen proberen om de lessen trekken uit de ontwikkeling van het Deventer project en onze bevindingen evalueren en vertalen naar een standaard methodologie: de blauwdruk.

Heb je vragen over ons initiatief of wil je meer weten over ons handelsplatform?

Partners

Het plan

GROHW gaat over waterstofproductie, opslag en benutting. Dit betekent dat er nogal wat variabelen in het project zitten om dit efficiënt op elkaar aan te sluiten. Daarnaast kun je het systeem ook inrichten afhankelijk van voorkeur door bijvoorbeeld alles zo goedkoop of duurzaam mogelijk te maken. Dit betekent dat er heel veel mogelijkheden zijn om tot een gewichtig of draagbaar systeem te komen.

Fase 1: Systeemontwerp 

Om tot een goed systeem te komen hebben we eerst bij de partners opgehaald wat de ambitie van het project is, vanuit daar hebben we randcriteria opgesteld hoe een systeemontwerp eruit zou moeten zien. Vervolgens hebben we een methode ontwikkelt om systemen te definiëren. Met de methode hebben we vervolgens 4 verschillende systeemontwerpen ontwikkeld. Het systeemontwerp bestaat uit een locatie, gebruiksprofiel en perspectieve, economische duurzaamheid, leveringszekerheid en flexibiliteit.

Deze vier systemen hebben we vervolgens aan de hand van eerder opgestelde randcriteria met alle partners geëvalueerd, om vervolgens tot een hybride systeem te komen waarbij we beginnen bij het ene systeem maar toekomstbestendig zijn met het andere.

Fase 3
Uitwerken 

In fase 3 gaan we het systeem verder definiëren om steeds  bij de bouw van het systeem te komen. Hierbij richten we ons op een gedefinieerde engineering en gedetailleerde businesscase analyse. We streven naar steeds minder onzekerheden en steeds meer zekerheden.

Afhankelijk van de keuze om door te gaan in fase 2, wordt in fase 3 het systeem het steeds meer uitgewerkt om uit eindelijk tot de realisatie van het systeem te komen.

Samen dragen we bij aan de verspreiding
van de energietransitie op de korte termijn.

Waarom GROHW het startpunt is hiervoor…

Met het oplossen van netcongestieproblematiek maken we een blauwdruk zodat dit project ook op andere plekken met gelijke problemen kan worden toegepast.

Mede mogelijk gemaakt door: