5 krachtige vragen aan Willem Poterman van HanzeNet

5 krachtige vragen aan Willem Poterman van HanzeNet

Een collectief van 10 lokale bedrijven en instellingen bundelen hun krachten om de energietransitie te versnellen door samen te werken aan het project GROHW. Om elke partner beter te leren kennen, zullen we 5 krachtige vragen afvuren. We trappen af met Willem Poterman, co- founder van HanzeNet.

Vraag 1: Wie is jullie bedrijf en wat doen jullie precies?
HanzeNet is een startup die technologie ontwerpt en implementeert om de vraag en het aanbod van energie bij elkaar te brengen. Dit doen wij door productie, consumptie, opslag en distributie slim op elkaar af te stemmen. Daarbij streven we ernaar dat er zo weinig mogelijk energie verloren gaat, door het lokaal op te wekken en lokaal op te slaan. In de uitvoering gebruiken wij een gedistribueerde digitale architectuur, die we zelf hebben ontwikkeld met onze partner Coinversable.

Vraag 2: Waarom zijn jullie als partner aangesloten bij GROHW?
Het doel van het project GROHW is het slim combineren van het opwekken, opslaan en distribueren van waterstof op basis van groene elektriciteit. Om dit te realiseren moeten energiestromen gemeten en decentraal verhandeld worden. Wij willen als jong technologiebedrijf met andere projectpartners onze kennis inzetten en ervaring opdoen om een schaalbaar systeem realiseren. Zo creëren we een praktische oplossing en kunnen er mooie dingen ontstaan!

Vraag 3: Hoe dragen jullie als partner bij aan de energietransitie?
Wij proberen de balans in het energienetwerk te waarborgen. Het is belangrijk dat we het systeem niet gaan leegtrekken of ‘overloaden’. Wij willen anticiperen op de toekomst, door peer-to-peer energie-uitwisseling in te zetten op basis van vraag en aanbod tussen bedrijven met ons digitale handelsplatform op basis van blockchain technologie. Door energiestromen zoveel mogelijk lokaal te houden en transportverliezen te voorkomen, helpen we met het realiseren van de energietransitie.

Vraag 4: Hoe denk je dat de toekomst van schaalbare groene waterstof (systemen) er uit zal zien?
Waterstof is een belangrijke schakel in de transitie naar zero-emissie. Met GROHW ontwerpen we een blauwdruk van een schaalbaar systeem, dat we kunnen kopiëren naar andere steden. Het resultaat van dit project is dus een belangrijke indicator of schaalbare groene waterstof systemen in de toekomst succesvol economisch gerealiseerd kunnen worden. Als de resultaten succesvol zijn, kunnen veel bedrijven, woonwijken en voertuigen de energie uit waterstof halen. Ik denk persoonlijk dat het een veel schonere energie is.

Vraag 5: Hoe denk je dat het energielandschap er over zo’n 15 jaar uit zal zien?
De afgelopen 20 jaar is het wereldwijde energieverbruik met meer dan 50% toegenomen en deze ontwikkeling zal alleen maar doorzetten. Meer dan 80% procent van deze energie komt uit steenkool, aardolie en aardgas; energiebronnen die op zullen raken. We moeten dus zoeken naar nieuwe energiebronnen, zoals bijvoorbeeld de zon. Elk 1,5 uur levert de zon genoeg energie om de complete wereldbevolking op jaarbasis te voorzien.

Ik denk dat er over 15 jaar heel veel zonne-energie gebruikt zal worden, vooral door huishoudens. Elk huis is dan een energiecentrale met een eigen lokale opslag en een P2P handelsplatform. Daarnaast zal met zonne-energie waterstof geproduceerd worden en zullen 80% van de dan autonoom rijdende auto’s waterstof als brandstof hebben. Verder denk ik dat nog maar weinig huishoudens een auto zullen hebben (-80%), waardoor er minder wegen en garages nodig zijn. Ook zullen er dan kerncentrales draaien voor de creatie van energie voor de industrie en als back-up systeem voor het gehele land.