Consortium .

Groene waterstofproductie en meer

Deze gebiedsaanpak gaat over de productie en het gebruik van groene waterstof in een lokale omgeving: in Deventer. Op dit moment is ‘groene’ waterstofproductie en gebruik nog niet rendabel, maar willen we er toch al mee aan de slag. Daarom kijken we in dit project ook naar andere producten als zuurstof en warmte. Ons project heet dan ook GROHW: GRoene O2(zuurstof), H2(waterstof) en Warmte. GROHW speelt zich af in een specifiek gebied, waardoor de schaal niet te groot wordt en de benutting van deze extra producten, zuurstof en warmte, haalbaar is. Hiermee hopen we een financieel rendabel en op korte termijn realiseerbaar project te kunnen opzetten.

Blauwdruk

Onze gebiedsaanpak willen we zo inrichten dat we een blauwdruk maken die toepasbaar is in soortgelijke gebieden in heel de wereld. Hierdoor wordt de aanpak schaalbaar en met geringe extra kosten toepasbaar voor andere soortgelijke gebieden. Zo kunnen we de energietransitie versnellen.

Netcongestie

Netcongestie betekent dat er niet voldoende ruimte beschikbaar is op het net om alle energie te transporteren. Hierdoor kunnen nieuw geïnstalleerde ‘energieopwekkers’ mogelijk geen energie terugleveren aan het net. Problemen met netcongestie komen al voor in Oost- en Noord-Nederland en dit zal alleen nog maar toenemen. GROHW biedt een oplossing voor dit probleem. Doordat we de duurzame energie aansluiten op onze elektrolyser, kan de duurzaam opgewekte energie worden opgeslagen in waterstof om zo de energie op een andere manier te transporteren én te benutten!

Engineers/Adviseurs

De engineers van Witteveen+Bos en MTSA zorgen voor de systeemintegratie van het gehele project, die zowel integraal bruikbaar als efficiënt ontworpen moet zijn. Zo kiezen we slimme productielocaties, maken we schaalbare ontwerpen en knopen we alle verschillende deelnemende partijen op een zo goed mogelijke manier aan elkaar. Het eindproduct is een rendabele blauwdruk voor het lokaal gebruik van waterstof.

Gebruikers

In het consortium hebben we ook een gebruikersgroep opgenomen die in meer of mindere mate gebruik zullen maken van de in dit project geproduceerde producten. Zo willen de Deventer bedrijven VOS Transport, Van Dorp en Koninklijke Auping een aantal van hun voertuigen laten rijden op waterstof en wil de Deventer asfaltcentrale ACS waterstof gebruiken voor hun verwarmingsproces in plaats van het aardgas dat ze nu gebruiken. Daarnaast kan de asfaltcentrale misschien zuurstof gebruiken tijdens hun verwarmingsproces van het asfalt. Het gebruiken van beide producten kan ervoor zorgen dat er een rendabeler project ontstaat en geen stikstof (NOx) meer vrijkomt bij de verbranding.

Handelsplatform ontwikkelaar

Geen innovatie zonder startup. Onze startup HanzeNet gaat een handelsplatform ontwikkelen voor het onderling uitwisselen van energie door de deelnemers. Het handelsplatform maakt gebruik van blockchain technologie waarmee we door het gebruik van ‘smart contracts’ snel en veilig energietransacties kunnen realiseren.

Hogescholen

Door hogescholen Saxion en HAN te betrekken, leiden we jonge mensen op en staan we dichtbij innovatie. Door nu studenten op te leiden, zorgen we dat we in de toekomst ook blijven bouwen aan een duurzame leefomgeving. Daarnaast zitten hogescholen dichtbij innovatie waardoor we altijd op de hoogte zijn van de meest innovatieve ontwerpen.

Financiers

Samen met de Rabobank gaan we onderzoeken hoe deze gebiedsaanpak kan resulteren in een positieve businesscase. Dit doen we door de verschillende producten te laten bijdragen aan het rendabel maken, maar ook door toekomstige financieringsmogelijkheden te onderzoeken.

Marketeers

Nieuws verspreidt snel en zeker ook slecht/fake nieuws. Daarom is communicatie en marketing erg belangrijk. Het Deventerse bedrijf Brandeniers is toegewijd om zich in dit project van zijn beste kant te laten zien: zo hebben ze bijvoorbeeld deze infographic vormgegeven. Door heldere communicatie informeren we iedereen op een objectieve manier over de energietransitie en de mogelijkheden die waterstof biedt. Daarnaast zorgt Brandeniers voor een breed bereik en worden daardoor ook andere partijen enthousiast.

1. Witteveen+Bos 

2. Saxion Hogeschool

3. HanzeNet

4. Brandeniers

5. Gasfabriek

6. Rabobank

7. AsfaltNu

8. Enexis

9. S Park

10. Vos transport

11. Van Dorp

12. MTSA Technopower (Arnhem)

13. HAN (Arnhem)

Local heroes:

Meedoen met ons handelsplatform? Dat kan!

Het laatste nieuws

Een huis met lokale energieopslag en handelsplatform waarmee particulieren onderling energie kunnen verhandelen

De afgelopen 20 jaar is het wereldwijde energieverbruik met meer dan 50% toegenomen. Een stijging van het wereldwijde energieverbruik zal naar verwachting alleen maar doorzetten. Vooralsnog kwam het grootste gedeelte van deze energie uit vervuilende, fossiele...

5 krachtige vragen aan Willem Poterman van HanzeNet

Een collectief van 10 lokale bedrijven en instellingen bundelen hun krachten om de energietransitie te versnellen door samen te werken aan het project GROHW. Om elke partner beter te leren kennen, zullen we 5 krachtige vragen afvuren. We trappen af met Willem...

Samen dragen we bij
aan de verspreiding
van de energietransitie
op de korte termijn.

 

Mede mogelijk gemaakt door: