Een huis met lokale energieopslag en handelsplatform waarmee particulieren onderling energie kunnen verhandelen

11 augustus 2021

De afgelopen 20 jaar is het wereldwijde energieverbruik met meer dan 50% toegenomen. Een stijging van het wereldwijde energieverbruik zal naar verwachting alleen maar doorzetten. Vooralsnog kwam het grootste gedeelte van deze energie uit vervuilende, fossiele brandstoffen die dus op zullen raken.

Er zijn redenen genoeg om te zoeken naar nieuwe energiebronnen, zoals bijvoorbeeld de zon. Elk 1,5 uur levert de zon in theorie genoeg energie om de complete wereldbevolking op jaarbasis van energie te voorzien. Van deze energie kunnen weer duurzame energiedragers gemaakt worden zoals groene waterstof.
Willem Poterman: “Ik denk dat er in 2030 al heel veel zonne-energie gebruikt zal worden, vooral door huishoudens. Elk huis is dan in feite een energiecentrale met een eigen lokale opslag en handelsplatform waarmee particulieren onderling energie kunnen verhandelen. Dit is overigens in België al op 1 juli 2022 mogelijk: https://bit.ly/3wyZbS4.

Laatste nieuws

5 krachtige vragen aan Willem Poterman van HanzeNet

5 krachtige vragen aan Willem Poterman van HanzeNet

Een collectief van 10 lokale bedrijven en instellingen bundelen hun krachten om de energietransitie te versnellen door samen te werken aan het project GROHW. Om elke partner beter te leren kennen, zullen we 5 krachtige vragen afvuren. We trappen af met Willem...

Versnellen Energietransitie in Deventer met GROHW

Versnellen Energietransitie in Deventer met GROHW

Lokale ondernemers nemen initiatief tot groen waterstofsysteem in Deventer Een tiental bedrijven en instellingen in Deventer hebben het initiatief genomen een schaalbaar waterstofsysteem in Deventer te ontwikkelen. Waterstof is een onmiskenbare schakel in de...