Over GROHW.

Duurzaam+

GROHW wil de energietransitie versnellen. Dat doen we niet alleen door het ontwerpen van het groene waterstofsysteem, maar ook door langdurige samenwerkingen, multidisciplinaire aanpak en een schaalbare toepassing.

Samen dragen we bij aan de versnelling van de energietransitie op korte termijn.

Onze visie.

We willen de energietransitie versnellen met waterstof als energiedrager en daarmee CO2-uitstoot reduceren.

Hoe doen we dat?

We betrekken de gehele keten en kijken daarbij naar het hele systeem. Zowel de opwekkant als de gebruikerskant: zuurstof, waterstof en warmte. Het lokale groene waterstofsysteem dient dus meerdere doelen: 

  • Het produceren van groene waterstof op lokale schaal; 
  • Het direct benutten van lokale duurzame energie om de congestie op het net te verminderen; 
  • Gebruik maken van de bijproducten van elektrolyse: zuurstof en warmte; 
  • Het ontwikkelen van een digitaal handelsplatform.