Partners.

Wie wij zijn:

De deelnemende bedrijven en instellingen voelen verantwoordelijkheid om het voortouw te nemen door te verkennen en experimenteren. Op deze pagina lees je meer over de deelnemers en hun motivatie, drive en overtuiging.

Aanmelden als Partner

Partners

En de ondersteuning van:

PARTNERS

Witteveen+Bos

Witteveen+Bos levert advies- en ingenieursdiensten op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Met zo’n 1.300 medewerkers richt het bureau zich vooral op complexe projecten, die hoogwaardige kennis en een integrale aanpak vereisen. Centraal staat de multidisciplinaire aanpak, waarbij intensief wordt samengewerkt door specialisten uit verschillende disciplines. Onze missie is (maatschappelijke)waarde toevoegen in projecten op het gebied van energie, water, milieu, gebouwde omgeving, infrastructuur, mobiliteit en delta’s, kusten en rivieren. Wij realiseren impact met de circa 4.000 projecten waar we jaarlijks aan werken. Wij helpen daardoor mee aan grote maatschappelijke uitdagingen als de energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en herstel van biodiversiteit.

De Gasfabriek

De Gasfabriek is een Business Innovation Campus. Gevestigde en startende ondernemingen, startups en scale ups vormen samen een bruisend en innovatief geheel. Samen zorgen we voor een inspirerende en boeiende omgeving. Er worden nieuwe businessmodellen, producten en diensten met veelal schaalbare IT-Tech, ontwikkeld. De Gasfabriek creëert een blijvende, inspirerende voedingsbodem voor nieuwe en bestaande ondernemingen om innovatieve businessmodellen toe te passen. De Gasfabriek legt de basis voor de nieuwe ‘ondernemingen’ van de toekomst. Als aanjager van innovatie en vernieuwing, dragen we met veel enthousiasme bij aan het project.  

Vos Transport

Wij hebben passie voor duurzame logistiek. Wij begrijpen dat onze dienstverlening onderdeel is van de macro-economie en nemen hierin positie én onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Samen kunnen we meer bereiken is ons motto! Dit doen we door samen met onze klanten te kijken naar de meest passende en duurzaamste oplossingen, maar ook te antiperen in projecten als Grohw en Talking Traffic. Wij zijn er trots op dat we onze CO2 footprint met meer dan 35% hebben teruggebracht. Hiervoor zijn wij als eerste Europees opererende transporteur onderscheiden met een 3e Lean and Green Star.

Brandeniers

Duidelijke marketing en communicatie is belangrijk om project GROHW onder de aandacht te brengen. Brandeniers is als marketingpartner binnen het project betrokken en toegewijd om dit van zijn beste kant te laten zien. Met behulp van marketing en communicatie delen we op een objectieve manier updates en kennis over de energietransitie en de mogelijkheden die waterstof biedt. Daarnaast zorgt Brandeniers voor een breed bereik met als doel om andere partijen te enthousiasmeren.

Hanzenet

Bij HanzeNet geloven we in de kracht van lokale collectieven. Met onze exponentiële technologie kunnen we de reguliere energiemarkt helpen veranderen in een toekomstbestendige, decentrale en vooral duurzame energie-economie. HanzeNet brengt lokale vraag en aanbod van energie bij elkaar door productie, consumptie, opslag en distributie slim op elkaar af te stemmen. Hiermee realiseren we P2P (Peer-to-Peer) energie uitwisseling tussen bedrijven met ons unieke digitale handelsplatform.

Rabobank Salland

Rabobank is de financier van de energietransitie. Door vroegtijdig bij het GROHW project aan te haken zijn wij in staat om zowel kennis en kunde te brengen alsmede op te halen. Project GROHW is een stap vooruit in de energietransitie en het versterkt onze regio.

 

Door te participeren in het GROHW project werkt Rabobank Salland vanuit haar rol als financiële dienstverlener samen met een aantal partijen uit de regio aan een passende strategie voor een duurzamere toekomst. Met een financiële bijdrage aan het GROHW project stimuleren we op deze manier duurzaamheid en geven daarnaast een economische impuls aan de regio. Om die reden zijn wij graag financier van de energietransitie.

MTSA Technopower

MTSA Technopower ontwikkelt decentrale energiemanagementsystemen die groene elektriciteit omzetten in waterstof en vice versa om groene energie 24/7 beschikbaar te maken en piekbelasting op het elektriciteitsnet van zon en windparken te voorkomen. MTSA Technopower ontwikkelt voor GROHW het elektrolysesysteem voor de productie van groene waterstof en zuurstof. Dit modulair systeem wordt ingezet om groene elektriciteit om te zetten in de capaciteitsrange van 1-10 MW. Om de klimaatdoelen voor 2030 en 2050 te halen, worden in Nederland vele zon- en windparken gerealiseerd. Door elektrolyse komt deze zon- en windenergie rondom de klok beschikbaar en wordt netcongestie voorkomen.

AsfaltNu

Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in ons bloed. We zoeken voortdurend naar alternatieve en nieuwe producten die minder belastend zijn voor het milieu. Met minder energie en meer gerecycled materiaal zijn onze asfaltcentrales op de goede weg om in 2025 een reductie van 20% CO2 uitstoot te realiseren. We zijn continu bezig met het verbeteren van onze producten waardoor we we steeds duurzamer produceren. Het is inmiddels mogelijk om 80% gerecycled materiaal circulair te hergebruiken in mengsels die alle kwaliteitstoetsen doorstaan. AsfaltNu neemt als gebruiker deel aan project GROHW. Met de inbreng van kennis en de toepassing in techniek leveren wij onze toegevoegde waarde. 

Van Dorp

Duurzaam bouwen en ondernemen is bij Van Dorp al sinds onze oprichting onderdeel van onze identiteit. Zo is het principe bij het nemen van onze beslissingen dat we de wereld in een betere staat willen achterlaten dan waarin we het hebben ontvangen. We zijn er dan ook erg trots op dat we als eerste grote installatiebedrijf de hoogste trede van de CO2-prestatieladder hebben weten te bereiken. 

Met ons totaalpakket aan technische diensten en installaties zijn wij actief bezig met het aanbieden en benutten van vernieuwende technieken met de focus op energiebesparing en duurzaamheid. Ook zijn we druk bezig om ons wagenpark te verduurzamen. Zo rijden onze leaserijders bij voorkeur elektrisch en zetten wij waar mogelijk elektrische voertuigen in voor de technici. Ook pionieren we met de inzet van waterstof ter vervanging van aardgas in gebouwen en hebben wij als één van de eerste bedrijven in Nederland 10 waterstofauto’s aangeschaft.

HVE

“HVE is de aggregator en adviseur op het gebied van warmte-koude opwek en exploitatie. Daarnaast bouwt het bedrijf zelf smartgrids met als doel netcongestie tegen te gaan. Door innovatieve oplossingen en de financiering en exploitatie daarvan, bouwt HVE met bedrijven aan een toekomst met hoge energieleveringszekerheid.
In het GROHW project is HVE verantwoordelijk voor haalbaarheidsstudies en exploitatieplanning. Daarnaast adviseert HVE in het gebruik van restwarmte en een toekomstige implementatie van het project.”

Cooll

De adsorptieketel van Cooll is geschikt als één-op-één vervanger van de hr-ketel in bestaande woningen. Dit komt doordat hij met zowel hoge als lage temperatuurverwarming werkt, geen losse buitenunit heeft en gemakkelijk op de plek van de cv-ketel geïnstalleerd kan worden. De technologie van Cooll combineert de energiewinst van een warmtepomp met de betrouwbaarheid van een cv-toestel, zonder dat hier extra verbruik van elektra voor nodig is. Hierdoor ontstaat een eenvoudig inpasbare oplossing, waarmee 30 tot 50% energie wordt bespaard. Doordat de adsorptieketel zowel door gas als door waterstof aangedreven kan worden, is er een verdere verduurzaming mogelijk wanneer er groen waterstof wordt geproduceerd. Dit is precies wat er in het GROHW-2 project getest zal gaan worden: een aantal warmtepompen van Cooll zullen met het duurzaam opgewekte waterstof op een efficiënte manier een pand bij de pilotlocatie verwarmen.

Mede mogelijk gemaakt door: