HVE staat klaar om exploitatie van het waterstofsysteem te testen

HVE staat klaar om exploitatie van het waterstofsysteem te testen

Door de tweede subsidietoekenning vanuit het OP Oost programma REACT EU komt het GROWH-project in een stroomversnelling. Er wordt nu hard gewerkt aan de technische realisatie van de pilot met een compleet werkend waterstofsysteem in het komende jaar. Technisch directeur Tanju Özel legt uit wat de rol van HVE als duurzame energieregisseur in het project is.

Energiebestendig en zelfvoorzienend

“De energietransitie is een beweging die tot veel vragen in de markt leidt. Bedrijven en burgers willen wel, maar veel is nog onduidelijk. HVE helpt met advies, exploitatie en oplossingen om vastgoed maar ook gebieden, zoals woonwijken en bedrijventerreinen, te verduurzamen. Het doel is om opdrachtgevers toekomstbestendig en zelfvoorzienend te laten worden. Daarvoor werken wij met Smart Grids en ESCO-oplossingen. Smart Grids zijn decentrale netwerken waarmee klanten hun eigen energie kunnen opwekken en energiestromen kunnen uitwisselen en opslaan. ESCO staat voor ‘Energy Service Company’ en is een entiteit die klanten helpt om energiesystemen te installeren en te financieren, maar ook te exploiteren. Wat GROHW nu realiseert is baanbrekend en sluit hier helemaal op aan!”

Tegengaan van netcongestie

Wat Tanju betreft is de bottleneck in het traditionele systeem duidelijk. HVE gaat dan ook voor een alternatieve oplossing: “Wat je ziet is dat juist door de energietransitie de vraag naar stroom enorm toeneemt. Het huidige netwerk is hier gewoon niet op gebouwd. Er treedt nu netcongestie op door de pieken van onvoorspelbare duurzame energieopwekking. Dat kan veel slimmer met Smart Grids die vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen. Dit zijn decentrale netwerken die zijn gebouwd rond drie uitgangspunten: lokaal opwekken, lokaal verbruiken en zo min mogelijk transport. De pilot met het lokale waterstofsysteem in Deventer is precies zo’n netwerk. Daar willen wij natuurlijk bovenop zitten!”

Testen van de ‘superrendementsketel’

Met de aanwezige expertise is HVE de aangewezen partij om exploitatie van het waterstofsysteem kritisch te testen. Daarvoor wordt aan gebruikerszijde een adsorptiewarmtepomp ingezet die 30% effectiever is dan elke bestaande HR-ketel. Deze compacte warmtepomp van tech-startup Cooll uit Enschede kan HR-ketels in bestaande en nieuwe woningen vervangen én werkt op zowel waterstof als elektriciteit en gas. “Deze warmtepomp is een essentiële schakel in de hele keten. Zodra Cooll het systeem heeft geïnstalleerd voor woningen en kantoren in De Gasfabriek in Deventer gaan wij samen met hen het rendement testen gedurende meerdere seizoenen. Het zal best wat opstarthobbels hebben, maar wat ons betreft ziet het er nu al heel goed uit!”, aldus Tanju Özel van HVE.