Een huis met lokale energieopslag en handelsplatform waarmee particulieren onderling energie kunnen verhandelen

Een huis met lokale energieopslag en handelsplatform waarmee particulieren onderling energie kunnen verhandelen

De afgelopen 20 jaar is het wereldwijde energieverbruik met meer dan 50% toegenomen. Een stijging van het wereldwijde energieverbruik zal naar verwachting alleen maar doorzetten. Vooralsnog kwam het grootste gedeelte van deze energie uit vervuilende, fossiele brandstoffen die dus op zullen raken.

Er zijn redenen genoeg om te zoeken naar nieuwe energiebronnen, zoals bijvoorbeeld de zon. Elk 1,5 uur levert de zon in theorie genoeg energie om de complete wereldbevolking op jaarbasis van energie te voorzien. Van deze energie kunnen weer duurzame energiedragers gemaakt worden zoals groene waterstof.
Willem Poterman: “Ik denk dat er in 2030 al heel veel zonne-energie gebruikt zal worden, vooral door huishoudens. Elk huis is dan in feite een energiecentrale met een eigen lokale opslag en handelsplatform waarmee particulieren onderling energie kunnen verhandelen. Dit is overigens in België al op 1 juli 2022 mogelijk: https://bit.ly/3wyZbS4.